Dünden bu Güne

48 yıllık profesyonel illüzyon yaşamı boyunca başarıyı,
sanat yeteneği ve sahip olduğu çok geniş repertuarı gibi, olmazsa olmaz faktörlerin dışında asla kaybetmediği iş disiplini ve ödün vermediği prensipleriyle yakalamıştır.
Sermet Erkin’in ilk prensibi hocası Zati Sungur dahil olmak üzere hiçbir illüzyonisti,
oyun seçimi, sıralaması, sunum şekli, müzikleri, dekorları, sahne fotoğrafları vb.gibi her açıdan asla taklit etmemek olmuştur.

Bütün bu faktörlerin sonucu Sermet Erkin, 48 yıldan bu yana meslek yaşamını aynı başarı ile sürdürmektedir.

Sermet Erkin’ in dünden bugüne 48 yıllık sanat yaşamı içinde gerçekleştirdiği çalışmalarını şu şekilde sınıflayabiliriz:

• İLLÜZYON RESİTALİ

• SİHİRLİ KABARE

• PROGRAM DERGİSİ

• SİHİRLİ KUTU

• ÇOCUK GÖSTERİLERİ

• GAZETE PROMOSYONLARI

• RADYO İLE İLLÜZYON ÖĞRETİMİ

• TELEVİZYONDA İLLÜZYON ÖĞRETİMİ

• LOTO SONUÇLARINI BİLME

• DRAMATİK YAPIDA İLLÜZYON GÖSTERİMLERİ

• YURT DIŞI GÖSTERİLERİ

• ORİENT SHOW

• GÖSTERİLERİN NİTELİĞİ

• SUNUM ÖZELLİĞİ

• FİRMALARA ÖZEL OYUNLAR

• 0900 HATLARLA İLLÜZYON ÖĞRETİMİ

• İLLÜZYON OYUNLARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER